Misyon

COLLAXIR olarak misyonumuz, biyolojik atıkları değerlendirerek gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerinde ithal edilen katma değeri yüksek ürünleri yerlileştirmek, çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak, sağlıklı yaşamı destekleyen ve yaşam kalitesini artıran inovatif ve biyoteknolojik ürünler geliştirmektir.

Vizyon

COLLAXIR olarak vizyonumuz, çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden, biyolojik atıkları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek sağlığımıza, geleceğimize ve inovasyon ekosistemine önemli katkılar sağlayan bir öncü olmaktır. Türkiye'nin yerel ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarda etkin bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Vizyonumuz, çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak insanların daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır.

Hakkımızda

COLLAXIR Biyoteknoloji Kasım 2021’de TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG ) desteği almaya hak kazanarak TEKNOPARK İstanbul’da kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Şirketimiz başlıca; biyolojik atıkların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, yeşil teknoloji ekstraksiyon metodlarının geliştirilmesi, biyoteknolojik ve  inovatif ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi konularında faaliyet göstermektedir.

Organik atıkları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz.

Firma; hammaddeye erişimin her geçen gün zorlaştığı yeni dünya düzeninde büyük oranda çevre kirleticisi olarak karşımıza çıkan organik atıkları değerlendirerek, hammadde problemine düşük maliyetli çözüm bulmak ve özellikle ithal ürün bağımlılığını ortadan kaldırarak ithal ürünlerin yerini alabilecek ürünlerin Ar-Ge çalışmalarını yürüterek; ticarileşebilir, yüksek teknolojili, katma değeri yüksek, maliyet-etkin, yerli ve milli ürünler geliştirmeyi ve üretmeyi amaçlamaktadır.

 COLLAXIR,  gıda takviye, sağlık ve kozmetik sektörlerinde ihtiyaç duyulan farklı isterlerdeki ürünleri geliştirebilecek uzman ekibe ve yetkinliğe sahiptir.  Aynı zamanda ileri düzeyde Ar-Ge ve biyoteknolojik çalışmaları yürüterek sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz.